Energiemonitor Ecofactorij

Op de ecofactorij zijn energiebronnen geïnstalleerd die worden gemonitoord. Hierbij zijn zowel de opbrengsten als het verbruik inzichtelijk gemaakt.