Duurzaam op Ecofactorij

Het bedrijventerrein De Ecofactorij wordt via de Zupthensestraat prima ontsloten op de A1 en de A50, maar ook op de stad Apeldoorn. Apeldoorn is een groene en duurzame stad en dat willen we laten zien; ook op de Ecofactorij. De ligging bij het landgoed Woudhuis is aanleiding om op het bedrijventerrein ook groen te maken. Daarom vragen we aan u als ondernemer om een deel van de kavel groen in te richten en uw bouwplan zo duurzaam mogelijk te maken. Zodat we samen een duurzaam en efficiënt bedrijventerrein maken. Het groene deel van de kavel helpt u trouwens ook om droge voeten te houden, aangezien hier ook de waterberging is voorzien.

Een deel van onze ambities is vastgelegd in het bestemmingsplan, bijvoorbeeld in de vorm van een minimaal percentage te realiseren groen en water op de kavel, parkeernormen en een maximum bouwhoogte. Daarnaast wordt u middels een puntensysteem beloond voor maatregelen die de duurzaamheid van het gebouw verhogen.

U krijgt op de Ecofactorij ook te maken met een welstandsbeoordeling van uw bouwplan, als onderdeel van de omgevingsvergunning. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit van Uw gebouw, maar ook naar de inrichting van Uw kavel. Dit beeldkwaliteitsplan vormt daarbij het toetsingskader voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de Apeldoornse welstandscommissie).

Opbrengst

 

220KWa

Afname

 

302KW

Bekijk de actuele energie opbrengsten en het verbruik

Op meerdere locaties beschikt de Ecofactorij of
duurzame energie deze worden gemonitoord.

Bekijk de live energiemonitor